Ang. fodring

Söndagens möte bestämde att vi börjar stödfodra redan på fredag den 8 okt. Runt 12 – bra om ni vill vara här då. Vi har redan ställt ut 2 foderhäckar med halm för att se om dom kommer att fungera.

Till att börja med kommer vi att ge en mindre giva /häst väl separerad i högar för att undvika bråk.

Förslag från oss att alla använder en egen vass kniv för att underlätta arbetet med plasten.  Plasten placeras sedan på tork och viks ihop och läggs i plast pressen av veckoansvarig. Eva föreslog också att om vi ställer balen upp är det mycket lättare att få ur skivorna…